Warkaus-seura ry:n tietosuojaseloste 24.5.2018

 

Rekisteriseloste (Henkilötietolaki 10 §)

 1 Rekisterinpitäjä

 LakiMajakka Oy

2644246-4

Ahlströminkatu 10 B

78250 Varkaus

Puhelin 050 341 5339

Sähköposti toimisto@lakimajakka.fi

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 Jaakko Ikonen

Puhelin 040 374 4158

Sähköposti jaakko.ikonen@lakimajakka.fi

 

3 Rekisterin nimi                                                    LakiMajakka Oy:n toimeksianto- ja asiakasrekisteri

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus        

Asiakassuhteiden ja asiakastoimeksiantojen hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, asiakasviestintä ja markkinointi, laskutus ja perintä, esteellisyysseikkojen selvittäminen uusien toimeksiantojen vastaanottamisen yhteydessä.

 

5 Rekisterin tietosisältö                                     

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

 1.       Nimi

2.       Henkilötunnus ja syntymäaika

3.       Kotiosoite

4.       Puhelinnumero

 5.       Tarvittaessa lakisääteiset edustajat (edunvalvoja, huoltaja)

6.       Yhteisöasiakkaan nimi ja y-tunnus

7.       Yhteisöasiakkaan osoitetiedot

8.       Vastapuolen edellä eritellyt tiedot

 9.       Vastapuolen asiamies sekä asiamiehen yhteystiedot

 10.   Edellä eritellyt tiedot todistajista

 11.   Toimeksiannon hoitamista varten kerätty tai laadittu aineisto

 12.   Oikeusturvavakuutuksen ja vakuutuksenantajan tiedot

 13.   Oikeusapua ja sen myöntämisedellytyksiä koskevat tiedot

  

6 Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteriin kerätään tietoja verkkosivujen yhteydenottolomakkeiden ja yhteydenottopyynnön lähettämisen yhteydessä, asiakkaalta itseltään, erilaisista hakemistoista, rekistereistä ja muista julkisista tietolähteistä, kuten väestötietojärjestelmästä ja luottotietorekistereistä.

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 LakiMajakka Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön rajoissa. Asiakastietoja ei säännönmukaisesti myönnetä sivullisille. Asiakasrekisterissä olevaa tietoa käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on hankittu ja saatu, ellei laissa ole toisin säädetty.

 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 Asiakastietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan

unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet            

LakiMajakka Oy:n asiakastietoja ei luovuteta sivullisille ilman asiakkaan suostumusta tai nimenomaista lainsäännöstä.

 

Manuaalinen asiakastietoaineisto eli asiakasrekisteriin liittyvät fyysiset asiakirja- ja toimenpideaineistot säilytetään henkilökunnan valvonnan alla lukituissa tiloissa, joihin sivulliset eivät pääse. Manuaalisen ja sähköisen tietokannan käyttöoikeus on ainoastaan LakiMajakka Oy:n toimeksiantoihin osallistuvilla työntekijöillä.

 Sähköinen rekisteri on tallennettu tietokantaan, johon pääsy edellyttää pääkäyttäjän salasanaa.

 Palveluntarjoaja (J&K International) vastaa sähköiseen rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojauskeinoilla.

 

 LakiMajakka Oy

 Ahlströminkatu 10 B

78250 VARKAUS

 Kotipaikka: Varkaus

Y-tunnus: 2644246-4

E-mail: toimisto@lakimajakka.fi

Puh. 044 971 2657