Yhdistyksen logo

  • Keskeisintä Varkaudessa on virran (virtasymboli) rannalle perustettu teollisuuslaitos (tehdassymboli) ja siihen liittyvät piiput (piippusymboli).
  • Tehtaita (ja kaupunkia) ympäröivä luonto (vihreä väri) on paikkakunnalle ominaista.  Lisäksi väri viittaa metsiin (tehtaiden perusraaka-aine). Vihreä väri edustaa myös seuramme ympäristösuojelullisia pyrkimyksiä.
  • Sinisellä taustavärillä symbolisoidaan vesistöjen runsautta ja puhtautta.
  • Tekstin kaarevuus viittaa  paikkakunnan lukuisiin siltoihin sekä tehtaiden ja sitä ympäröivän luonnon sidonnaisuutta toisiinsa.
  • Valkeat aukot nurkissa ja vihreän värin häivytys viittaavat avoimuuteen (”ovet auki”) seuramme toiminnassa.

Ari Kankkunen

Warkaus-seuran uusi logo(1) (1).jpg