Kotiseutukeskuksen rakennushistoriaa

Varkauden ruukkilaisten terveydenhoito parani huomattavasti vuonna 1858, kun ruukille asettui asumaan edellisenä vuonna perustetun Joroisten piirilääkärialueen lääkäri Sannfrid Hällström. Aluksi lääkäri asui Pitkälänniemen kartanossa, mutta jo vuoden kuluttua hänen paikkakunnalle tulostaan valmistui lääkärin asunto Tyyskänniemeen.

Hällströmin jäätyä eläkkeelle vuonna 1889 rakennukseen muutti asumaan kasööri August Holopainen, joka asui rakennuksessa vuoteen 1912 asti. Hänen aikanaan lääkärin vastaanotto siirrettiin entiseen väentupaan. Vuosien 1912-16 välillä rakennuksessa asui tohtori Holmberg, vuosina 1916-30 lääkäri Brummert, ja vuosien 1930-47 välillä tohtori Erik Såltin, kunnes hänelle valmistui asunto uuden sairaalan alueelle vuonna 1947.

A. Ahlström oli omistanut rakennuksen vuodesta 1909 lähtien ostettuaan tehtaan Paul Wahlilta. Lääkärin asunnon valmistuttua, rakennukseen muutti vuonna 1947 konepajan diplomi-insinööri Antere. Antere asui rakennuksessa vuoteen 1972 asti, jonka jälkeen A. Ahlström Oy:n talousjohtaja Orvo Siimestö asui rakennuksessa kolme vuotta. Vuonna 1975 rakennus muutettiin yksityiseksi lasten päiväkodiksi "Muksula". Varkauden kaupunki siirtyi rakennuksen omistajaksi 1980-luvun puolivälissä, ja rakennus toimi edelleen päiväkotina vuoteen 1992 asti.

Vuonna 1992 Varkauden kaupunki lahjoitti rakennuksen Varkaus-seuralle ja vuokrasi tontin seuraavana vuonna vuoteen 2043 asti. Vuonna 1992 rakennuksen peruskorjaus aloitettiin ja se muutettiin Kotiseutukeskukseksi. Muutokset rakennukseen suunnitteli Kauko Heikkinen ja Erkki Helasvuo. Entisen lääkärinasunnon ulkoasu saatettiin alkuperäisen mallin mukaiseksi: Julkisivu maalattiin, vesikate ja huopaus uusittiin, vanhat ikkunat kunnostettiin sekä kuisti lasitettiin. Sisätiloissa huonejaottelua ei muutettu, muutoin kuin entiseen tarjoiluvälikköön rakennettiin uudet wc:t. Lisäksi uusittiin lattia ja katto. Piharakennuksessa, jossa ennen oli ollut väentupa, aitta, vastaanottohuone, talli ja navetta, tehtiin täydellinen peruskorjaus. Rakennuksen katto korjattiin, sekä paikka paikoin hirsiä uusittiin.

Lääkärintalo kertoo hyvin 1800-luvun tehdasyhdyskuntien sosiaalitoimesta. Työnantaja huolehti tiettyyn rajaan saakka työtekijöidensä terveydenhuollosta. Nykyisin rakennus on merkittävä osa Päiviönsaaren ja Savontien alueen puutarhakokonaisuutta.

Lähde: Varkauden rakennuskulttuuria. Varkauden kaupungin inventoitu rakennuskanta vuonna 1996. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1996 (ISSN 0787-9768 / ISBN 952-9781-01-06)

Kyösti Koponen (Tekstin muokkaus: Ari Kankkunen)