Varkaus-seura ry on nyt Warkaus-seura ry

Varkaus-seura ry:n syyskokouksessa 5.11. käsiteltiin yhdistyksen sääntöjä koskevat muutosehdotukset, jotka  hyväksyttiin.

Yhdistyksen nimi kirjoitetaan nyt Warkaus-seura ry. Johtokunta muuttui hallitukseksi. Hallituksen jäsenmääräksi hyväksyttiin 10 jäsentä. Puheenjohtaja valitaan joka vuosi. Muiden hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä muun henkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

Puheenjohtajaksi valittiin  Raimo Sikanen. Hallituksen jäseniksi valittiin Andersin Lauri, Hämäläinen Tuula (rahastonhoitaja), Kankkunen Ari (ATK-vastaava, jäsenrekisterin ja kotisivujen hoitaja), Lindroth-Hänninen Kristiina, Olli Asta, Ollikainen Sirpa (varapuheenjohtaja, lehtisivujen toimittaja), Piippo Eino (isännöitsijä), Reijonen Matti, Sutinen Eija (sihteeri) ja Taavila Riitta. Lisäksi hallituksen kokouksiin kutsutaan Jyrki Haapala, joka on Suomen Kotiseutuliiton valtuuston jäsen. Tilintarkastajaksi valittiin Hirvonen Jarkko (HTM) ja varalle Räsänen Katri.

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Jäsenmaksu on vuodessa 10 €/ varsinainen jäsen ja 50 €/ kannattajajäsen. Yhdistys toivottaa  uudet jäsenet tervetulleiksi  kotiseututyöhön. Tietoja toiminnasta ja liittymisestä löytyy yhdistyksen kotisivuilta. Kevät- ja syyskokous kutsutaan koolle sekä jäsenkirjeillä että kotisivuilla, www.varkaus-seura.fi.

Aaro Monthan 5_11.jpg  eija sutinen.jpg

Syyskokouksen puheenjohtajana toimi sosiaalineuvos Aaro Monthan (kuvassa) ja sihteerinä Eija Sutinen (kuvassa).

Järjestäytymiskokouksessa valittiin yhdistyksen toimihenkilöt. Valinnat on tekstissä merkitty sulkuihin.

(Teksti: Sirpa Ollikainen 7.11.2013)