Toimintasuunnitelma 2021

Warkaus-seura  ry:n toiminnan tarkoituksena on

 • kotiseudun kaikkipuolinen kehittäminen sen erityispiirteiden pohjalta
 • elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen
 • kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen
 • kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

Toiminnan tarkoituksen saavuttamiseksi Warkaus-seura ry

 • toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton ja Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry:n kanssa
 • huolehtii Varkauden Kotiseutukeskuksen kiinteistön ylläpidosta
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
 • kehittää ja tehostaa yhteistyötä muiden yhdistysten ja tahojen kanssa
 • huomioi kansalliset merkkipäivät ja järjestää mahdollisuuksien mukaan k.o. päivinä esitelmä- ym. tilaisuuksia
 • järjestää yhdessäolo- ja keskustelutilaisuuksia jäsenistölle ja muille tahoille
 • tarjoaa kulttuuripalvelujen tuottamista eri tahoille
 • kehittää ja ylläpitää kotisivujaan, www.warkaus-seura.fi
 • tehostaa omaa varainhankintaa.

Vuoden 2021 toimintaan tulee kuulumaan mm

 • kotiseututyön ja seuran myönteisen imagon edistäminen
 • Kotiseutukeskuksen pihapiirin käytön laajentaminen yhteistyössä ja tapahtumiin osallistuminen eri yhdistysten kanssa,
 • rakennusten korjausten jatkaminen, uusien korjausten suunnittelu ja urakoiden käynnistäminen koskien rännien uusimista
 • Kotiseututyön ja 160-vuotiaan rakennuksen tunnetuksi tekemisen Varkautelaisille ja Itä-Suomelle.
 • Varkauden kaupungin kansainvälisten suhteiden elvyttäminen ja edistäminen
 • Warkaus-seura ry ottaa roolia eri kulttuurijärjestöjen yhteistyön edistäjänä

Kotiseutuhenkistä yhdessäoloa ja aktiivista osallistumista vuoden 2021 toimintaan!

Warkaus-seura ry, hallitus v. 2020