Toimintasuunnitelma 2018

Warkaus-seura  ry:n toiminnan tarkoituksena on

 • kotiseudun kaikkipuolinen kehittäminen sen erityispiirteiden pohjalta
 • elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen
 • kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen
 • kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

Toiminnan tarkoituksen saavuttamiseksi Warkaus-seura ry

 • toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton ja Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry:n kanssa
 • huolehtii Varkauden Kotiseutukeskuksen kiinteistön ylläpidosta
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
 • kehittää ja tehostaa yhteistyötä muiden yhdistysten ja tahojen kanssa
 • huomioi kansalliset merkkipäivät ja järjestää mahdollisuuksien mukaan k.o. päivinä esitelmä- ym. tilaisuuksia
 • järjestää yhdessäolo- ja keskustelutilaisuuksia jäsenistölle ja muille tahoille
 • tarjoaa kulttuuripalvelujen tuottamista eri tahoille
 • kehittää ja ylläpitää kotisivujaan, www.warkaus-seura.fi
 • toimittaa Piiput-lehteä omana julkaisunaan
 • tehostaa omaa varainhankintaa.

Vuoden 2018 toimintaan tulee kuulumaan

 • kotiseututyön ja seuran myönteisen imagon edistäminen
 • Kotiseutukeskuksen pihapiirin käytön laajentaminen yhteistyössä ja tapahtumiin osallistuminen eri yhdistysten kanssa,
 • rakennusten korjausten jatkaminen, uusien korjausten suunnittelu ja urakoiden käynnistäminen
 • Kotiseutukeskuksen kiinteistön 160. juhlavuoden juhlistaminen
 • juhlaviikon 8/2018 toteutus
 • valmistautuminen kaupungin juhlavuoteen 2019
 • Varkauden kaupungin kansainvälisten suhteiden elvyttäminen ja edistäminen
 • kirjan käännöstyön aloittaminen ainakin saksan ja ruotsin kielille
 • kelkkahankkeen päättäminen juhlallisesti laskiaisriehassa
 • lapsen ja perheiden aseman edistäminen konkreettisilla toimenpiteillä, mm. järjestetään lapsen oikeuksien seminaari 20.11.2018
 • Warkaus-seura ry ottaa roolia eri kulttuurijärjestöjen yhteistyön edistäjänä

Kotiseutuhenkistä yhdessäoloa ja aktiivista osallistumista vuoden 2018 toimintaan!

Warkaus-seura ry, hallitus v. 2017